Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vantaa
 
Suuri Rantatie
 
Kuvaus:

Turun ja Viipurin välinen rantamaantie, Suuri Rantatie eli Kuninkaantie on syntynyt keskiajalla.Varhaisin tietä koskeva maininta on vuodelta 1382. Tien merkitys on ollut valtakunnallinen kautta aikojen. Vantaalla tie on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen linjauksensa ja sen merkitys osana kulttuurimaisemaa on huomattava. Hakkilassa tie ylittää Keravanjoen pitkin 1890-luvulla rakennettua kivisiltaa.