Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rautjärvi
 
Änkilän kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Änkilän kylä sijaitsee harjualueella valtatie 6:n molemmin puolin. Peltoalat ovat pääasiassa kauaksi näkyvillä rinteillä ja asutus harjujen laella nauhamaisina muodostelmina. Kylässä on vanha kalmisto.