Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihti
 
Vihdin kirkonkylän, Vanhalan ja Sukselan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hiidenveden Kirkkojärven rannalla sijaitsevat Vihdin kirkonkylä ja välittömästi siihen liittyvät Vanhalan ja Sukselan kylät viljelymaisemineen muodostavat yhdessä merkittävän maisemakokonaisuuden.
-Vihdin tiilestä muurattu, rapattu kirkko on rakennettu 1770-72 (A.Piimänen). Muodoltaan se on päätytornillinen ristikirkko. Kirkkoa on uusittu 1822 (C.Bassi), 1848, 1929 (K.S.Kallio). Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa.
-Kirkonkylän raitin varrella sijaitsevat mm. 1910-luvulla rakennettu kunnantalo, hirsinen pitäjänmakasiini vuodelta 1811, kirjastorakennus, ent. apteekki vuodelta 1896, Niuhalan vanha kansakoulu vuodelta 1874, meijerin vanhoja rakennuksia, kappalaisen pappila Kuortila vuodelta 1875 sekä joukko vanhoja asuinrakennuksia: mm. Myyri, Liukas.
-Kirkkojärven rannalla ovat keskiaikaisen Pyhän Birgitan kivikirkon rauniot.
-Vihdin kirkkoherranpappilan päärakennus on vuodelta 1854, joskin sen alkuperäinen asu on muuttunut mm. 1920-luvun korjauksessa. Puistomaiseen pihapiiriin kuuluu vanha kanttorin virka-asunto sekä talousrakennuksia.
-Kirkonkylässä on säilynyt I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.
-Sukselan Ali-Jaakkolan (nyk. Pitäjänkeskus) rusthollin vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta. Nahkurimestari Savónin huvila on vuodelta 1888.
-Kirkonkylän ja Vanhalan kylän välimaastossa sijaitsee ns. Musta Huvila, joka on vuodelta 1904 (Eliel Saarinen). Maisemallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevat Ryyttä, jonka päärakennus on 1700-luvulta sekä Laatta, jonka nykyasu on 1920-luvulta (J.Paatela).
-Vanhalan kylässä on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa ja puustoa vanhan maantien varrella. Merkittävimpiä ovat Ylöstalon rakennusryhmä, Peltolan harmaakivinavetta 1700-luvulta sekä Tähkälän ja Juotilan rakennusryhmät.