Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihti
 
Vanjärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanjärven pohjois- ja lounaispuolella levittäytyy harvinaisen edustava kulttuurimaisemakokonaisuus, joka ulottuu pitkin Vanjokivartta kunnan pohjoisrajalta Jokikuntaan.
-Vanjärven kartanon uusklassillinen, puinen päärakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella (1807, C.Bassi). Siipirakennuksena on entinen, 1700-luvun päärakennus. Puistomaisen kartanokeskuksen pohjoispuolella sijaitsevat vanhat, harmaakiviset talli- ja navettarakennukset. Erillään sijaitseva tiilinavetta on 1920-luvulta.
-Vanjärven kartanon maat palstoitettiin sodan jälkeen karjalaisten asuttamiseksi. Kaikkiaan syntyi lähes 80 asutustilaa, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Joukossa on myös joitakin vanhempia Vanjärven torppia.
-Jokikunnassa on säilynyt I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.
-Maisema-alueen eteläosassa muodostaa Härtsilän kylä väljän asutusmaiseman, jossa on vanhaa rakennuskantaa mm. Markkulan, Hiiren ja Mannin tiloilla.