Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihti
 
Averia-Lahnus kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Averian ja Lahnuksen maisemaan on keskittynyt monipuolista kartanokulttuuria. Averian eteläpuolella sijaitsevat nykyisin Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitokseen kuuluvat Olkkalan ja Kourlan kartanot. Kotojärven rannalla sijaistevat Kirvelän ja Korpilan kartanot ja vanhan Pori-Helsinki -tien eteläpuolella Suontaan kumpuilevassa viljelymaisemassa sijaitsevat Hovin kartano ja Yli-Knuutilan monipuolinen rakennusryhmä.
-Olkkalan kartanon kaksikerroksinen päärakennus on vuosilta 1843-45. Siipirakennuksena on edellinen päärakennus 1770-luvulta. Kartanomäellä sijaitsee lisäksi tiilinen, rapattu viljamakasiini vuodelta 1819. Olkkalassa harjoitetusta monipuolisesta kartanoteollisuudesta on säilynyt joitakin rakennuksia.
-Kourlan puinen, rapattu päärakennus on vuodelta 1825 ja vieressä sijaitseva entinen päärakennus 1770-luvulta. Maantien varressa sijaitseva Toll-suvun hautakappeli on vuodelta 1785. Olkkalan kosken varrella on mylly- ja voimalarakennus 1900-luvun alusta.
-Kirvelän kartanon päärakennus on vuodelta 1906 ja suuri harmaakivinavetta vuodelta 1857.
-Korpilan (Verkatakkilan) kaksikerroksinen, aumakattoinen päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta.
-Suontaan Hovin päärakennus on rakennettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa ja korotettu kaksikerroksiseksi 1926. Itäinen siipirakennus on ilmeisesti 1700-luvun alkupuolelta ja läntsienä siipirakennuksena on 1800-luvun luhtiaitta. Kivinen vilja-aitta on 1860-luvulta
-Yli-Knuutilan päärakennus on vuodelta 1777 ja uusittu nykyiseen asuunsa 1906. Syytinkirakennus, luhtiaitta, viljamakasiini ja talli ovat 1830-luvulta. Tiilinavetta on 1920-luvulta.