Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vihti
 
Vesikansan viljelymaisema ja Vuorelan koulukoti
 
Kuvaus:

Hiidenveden etelärantaan laskeutuu Vesikansan selkeästi rajautuva viljelylaakso. Maatilojen talouskeskuset sijaitsevat omilla mäkikumpareillaan. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt Simolan, Fästin, Mannin, Köykän ja Reunan tiloilla. Vesikansan entinen kansakoulu on vuodelta 1906. Hiidenveden rannalla, Vesikansan itäpuolella sijaitsee Vuorelan koulukoti, joka perustettiin 1893 maamme ensimmäiseksi tyttöjen kasvatuslaitokseksi. Käsityörakennus Vanhala on vuodelta 1893 (Th.Decker), kaksikerroksinen Opistola vuodelta 1902, opettajien asuinrakennus Miehelä vuodelta 1900 ja toimistorakennus Johtola vuosisadan lopulta. Lisäksi puistomaisella alueella on kolme huvimajaa vuosilta 1893-1901.