Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Askola
 
Porvoonjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Askolan kunnassa Porvoonjokivarren asutushistoria on jatkunut kivikaudesta tähän päivään. Joenrantapelloilla on lukuisia kivikautisia asuinpaikkoja. Pitkästä viljanviljelytraditiosta johtuen maisemakuva on pääasiassa loivapiirteistä savikkopeltoa. Kulttuurimaisema on osa laajempaa Porvoonjokilaakson maisema-aluetta.
-Askolan puinen ristikirkko on rakennettu Matti Åkergrenin johdolla 1797-99. Kirkon ulkoasua leimaavat osin viime vuosisadan lopun ja tämän vuosisadan alun korjaukset. Erillinen, puinen kellotapuli on vuodelta 1800 (M.Åkergren).
-Joen itärannalla sijaitseva kirkkoherranpappila on entinen Askolan kartanon päärakennus, joka siirrettiin nykyiselle paikalleen 1820-luvulla. Pappilan ulkoarkkitehtuuri 1880-luvun asussa. Lähellä oleva puistomainen mäki on rauhoitettu.
-Länsirannalla on Johannes Linnankosken synnyinkoti Niemelä, joka on sisustettu museoksi.
-Kosken partaalla sijaitseva Vakkolan kylä on ollut pysyvästi asutettu 1300-luvulta. Vanhan kyläasutuksen ohella maisemaa rikastuttavat vanha kivisilta sekä saha.