Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Askola
 
Särkijärven-Tiilään kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Särkijärven ja Tiiläänjärven kulttuurimaisemalle ovat tyypillisiä monet kartanokeskukset, vanha tiestö ja viljelymaisemat, jotka erityisesti Särkijärven eteläpuolella levittäytyvät laajaksi tasangoksi.
-Kylänpään kartanon puinen, aumakattoinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvun lopulta nykyasun ollessa pääosin 1830- ja 1890-luvuilta. Rakennuksen itäpuolella on vanha puisto.
-Tampin kartanon puinen päärakennus on 1880-luvulta. Keskiosaltaan kaksikerroksinen rakennus edustaa muodoltaan harvinaista kartanotyyppiä. Päärakennusta ympäröi vanha puisto kiviterasseineen. Talouspihan renkituparakennus on 1700-luvulta.
-Kyläjonnin kaksikerroksinen, aumakattoinen päärakennus on viime vuosisadan alkupuolelta. Kartanoon johtaa vanha koivukuja.
-Särkijärven kylässä sijaitsevan Prestbackan kartanon pää- ja sivurakennukset muodostavat tyylillisesti yhtenäisen ryhmän. Empiretyylinen yksikerroksinen aumakattoinen päätalo on tiettävästi valmistunut 1840-luvulla. Rakennuksen ulkoasu ja empiren ajalle tyypilliset sisätilat ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin. Itäinen siipirakennus on nykyisin tilan päärakennus. Se ja vaunuvaja vastaavat ulkoarkkitehtuuriltaan päärakennusta.
-Tiilään kartanon puinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvulta nykyasun ollessa viime vuosisadalta.