Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lapinjärvi
 
Lapinjärven kirkonkylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lapinjärven kirkonkylän asutus sijaitsee samannimisen järven itärannalla vanhan maantien ja kylätieverkoston varsilla. Pääraitin varrella on säilynyt monia vanhoja liikerakennuksia. Lapinjärven ruotsalaisen ja suomalaisen seurakunnan kirkot sijaitsevat samalla kirkkomaalla muodostaen yhdessä hautausmaan kanssa merkittävän kokonaisuuden. Vanha koivukuja yhdistää kirkonkylän Vasarankylään, jossa on hyvin säilyneitä maatilakeskuksia ja tiheään rakennettu mäkitupalaisalue.
-Lapinjärven ruotsalaisen seurakunnan puukirkko on vuodelta 1744 (J.Beckman). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko. Kirkko on rapattu 1871. Erillinen kellotapuli uusittiin 1827 (IK 1825). Vanhalla hautausmaalla on Gylling-suvun hautakappeli vuodelta 1827.
-Suomalaisen seurakunnan pieni puukirkko on rakennettu Kirkkalan Erikin johdolla niin ikään 1744. Pohjamuodoltaan neliömäistä kirkkoa kattaa jyrkkä satulakatto.
-Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherranpappila Tallbacka on rungoltaan 1700-luvun puolivälistä. Nykyisen empireasunsa se sai 1800-luvun alkupuolella. Rakennus on korjattu perusteellisesti 1953 (K.Simberg). Hirsipintainen piharakennus Lillstugan on 1700-luvulta.
-Kappalaisenpappila Georgasin puinen päärakennus on vuodelta 1850.
-Brofogdas on entinen sotilasvirkatalo, jonka puisen asuinrakennuksen vanhin osa on vuodelta 1797. Se siirrettiin nykyiselle paikalleen viime vuosisadan keskivaiheilla ja jatkettiin pakariosalla. Sen vieressä entinen maatalouskoulu, Lantmannaskolan i Östra Nyland, jonka asuinrakennus on vuodelta 1898 ja itse koulurakennus 1920-luvulta.
-Nykyisin kunnantalona oleva vanha kansakoulu on vuodelta 1876.
-Mariebergin kartanon puinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvulta. Toinen asuinrakennus ns. Gamla Marieberg on vuodelta 1922. Kartanokokonaisuuteen kuuluu joukko vanhoja asuin- ja talousrakennuksia sekä puisto, joka sai nykyisen muotonsa 1800-luvun keskivaiheilla.
-Katariinan puisto on istutettu viime vuosisadan jälkipuolella kansakouluopettaja Silfvastin toimesta.
-Kappelinkylässä on säilynyt tiivistä käsityöläisasutusta viime vuosisadan jälkipuolelta ja 1900-luvun alusta.
-Nykyisin kotiseututalona oleva Kycklingsin päärakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella ja laajennettu vuosisadan loppupuolella. Pihapiiriin kuuluvat lisäksi aittarivi ja harmaakivinavetta.
-Nilssonin talo l. Villa Bergbo on rakennettu 1800-luvun keskivaiheilla.