Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lapinjärvi
 
Sjökulla, Lapinjärven huoltola
 
Kuvaus:

Lapinjärven etelärannalla sijaitseva Lapinjärven huoltola on entinen Sjökullan kartano. Tämä vanha latokartano oli Kymenkartanon läänin maaherran virkatalona 1750-1839. Vuonna 1937 kartanosta muodostettiin valtion alkoholistiparantola. Kartanon osin kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1896 (B.Granholm). Sen seinät on muurattu ristikkorakenteen varaan savesta ja kanervista. Kartanopuistossa on kaksikerroksinen hirsinen viljamakasiini. Huoltolan neljän rakennuksen ryhmä on rakennettu 1937-39 (V.Vähäkallio). Huoltola-alueelle johtaa peltoaukean läpi pitkä koivukuja. Vuonna 1991 huoltolasta muodostettiin pakolaiskeskus.