Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lapinjärvi
 
Taasianjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pukaron kylä sijaitsee pienehköllä metsäisellä mäellä keskellä avoimien peltojen hallitsemaa Taasianjoen laaksoa. Kyläkuva on uudisrakentamisesta johtuen ajallisesti kerroksinen. Vanha kylätiestö ja mäen laen pienet mökit antavat kylälle perinteisen ilmeen. Taasianjoen yli johtaa kolmiaukkoinen kiviholvisilta.
-Kylän koillispuolella on peltomaiseman keskellä Taasianjoen länsirannalla Pukaron kartanon rakennusryhmä. Kartanon suuri puinen päärakennus on vuodelta 1817 (S.Friman). Rakennukselle antaa oman leimansa poikkeuksellisen leveä kaksikerroksinen poikkipääty. Talousrakennukset ovat tämän vuosisadan alkupuolelta. Kartanopuisto on istutettu 1800-luvun alussa.
-Lumnäsin kartanon puinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvulta. Nykyisen klassistisen asunsa se sai vuoden 1921 korjauksessa. Asuinpihan itäsivua rajaava siipirakennus on 1700-luvun loppupuolelta. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi vanha kartanopuisto ja puutarha.