Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Liljendal
 
Koskenkylänjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Koskenkylänjoen laakso on pinnanmuodoltaan alavaa ja tasaista viljelymaisemaa. Liljendalin kirkonkylän kohdalla jokilaakso kaventuu huomattavasti. Asutus on sijoittunut laakson metsäisille reunoille ja kumpareille. Parhaiten ovat perinteisen ilmeensä säilyttäneet Drombomin, Garpomin ja Embomin kylät. Vanhat tielinjat myötäilevät kauniisti maastonmuotoja.
-Sävträskin kylässä sijiatseva Liljendalin puukirkko on rakennettu 1886 (Th.Decker). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko.
-Koskenkylänjoen yli johtaa kirkonkylässä Sävträskin kolmiaukkoinen kivisilta, joka on vuodelta 1902. Sävträskin vanha kansakoulu on vuodelta 1890.