Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loviisa
 
Esplanadipuisto ja keskustan rakennuskanta
 
Kuvaus:

Loviisan kaupunki perustettiin 1747 ja linnoituskaupungin asemakaavan laati samana vuonna Augustin Ehrensvärd. Tämä kaava ei kuitenkaan toteutunut vaan kaupungin asutus sijoittui linnoituksen lounaispuolelle melko vapaamuotoisesti. Kaupunki paloi keskeisiltä osiltaan 1855 ja uusi E.B.Lohrmannin laatima asemakaava vahvistettiin 1857. Siinä kaupungin jakaa leveä lehmuksin istutettu esplanadipuisto, jonka länsipäätä hallitsee kirkko. Esplanadin varrella sijaitsevat rakennukset tuli asemakaavan mukaan rakentaa kivestä.
-Loviisan punatiilinen ristikirkko on rakennettu 1862-65 (1857, G.T.Chiewitz, J.Basilier). Kirkkosalia kattavat tiiliholvit. Kirkon asemaa kaupunkikuvassa turmelee leveä sisäänajoväylä.
-Mannerheiminkatu 2, kaksikerroksinen kivinen asuin- ja liikerakennus 1860-63 (G.T.Chiewitzin toimisto).
-Mannerheiminkatu 4, raatihuoneen kaksikerroksinen, tornillinen rakennus valmistui1862 (1854, G.T.Chiewitz). Kauppatorin varrella sijaitsevan raatihuoneen piha on puistomainen. Samassa korttelissa, Kuningattarenkatu 24, sijaitsee Loviisan seurahuone . Se on rakennettu Julius Basilierin johdolla 1863 (piirustukset 1854, G.T.Chiewitz). Rakennuksen nykyinen, jugendvaikutteinen ulkoarkkitehtuuri on pääosin vuodelta 1907 (S.A.Lindqvist).
-Mannerheiminkatu 6, kaksikerroksinen kivinen asuin- ja liikerakennus 1860-l (A.W.Felixzon).
-Mannerheiminkatu 8, yksikerroksinen puinen asuinrakennus (1859, G.T.Chiewitz).
-Mannerheiminkatu 10, puinen asuin- ja liikerakennus viime vuosisadan jälkipuolelta.
-Mannerheiminkatu 12, kaksikerroksinen kivitalo 1900-luvun alusta.
-Brandensteininkatu 9, kaksikerroksinen kivinen asuin- ja liikerakennus, ent. apteekki 1860-63 (F.W.Lüchou).
-Brandensteininkatu 11, kaksikerroksinen kivinen asuin- ja liikerakennus 1860 (1859, G.T.Chiewitz).
-Brandensteininkatu 13, kaksikerroksinen kivinen asuin- ja liikerakennus 1863.
-Brandensteininkatu 15, Postitalo, kolmikerroksinen kivinen asuin- ja liikerakennus1861 (J.Basilier), korotus 1906.