Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loviisa
 
Garnisonin alue
 
Kuvaus:

Garnisonin alue sijaitsee Loviisanjoen kahden sivuhaaran muodostamassa saaressa. Se kuului alunperin Degerbyn linnoitukseen, mutta viime vuosisadan alkupuolella alue jaettiin kaupunkilaisille tonttimaaksi ja siitä muodostui esikaupunkimainen vaatimattomasti rakennettu kaupunginosa. Alueen vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvun keskivaiheilta, pääosan ollessa 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Vanha Viipurintie kulkee Garnisonin läpi.
-Loviisan 1879 perustettu viinatehdas sijaitsee Garnisonin saaren itäpuolella. Tislaamo toimi aluksi vanhan Viipurintien, nykyisen Kuhlefeltinkadun suuntaisessa rakennuksessa. Rakennuksen koillispuolelle tehtiin 1896 tiilestä pannuhuone ja nelikerroksinen hirsinen tislaamotorni. Viinatehdas lakkautettiin 1904 ja rakennukset kunnostettiin leivintuvaksi, puusepänverstaaksi sekä asunnoiksi.