Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loviisa
 
Degerbyn linnoitus
 
Kuvaus:

Loviisan linnoittaminen aloitettiin pian kaupungin perustamisen jälkeen 1750-luvulla Augustin Ehrensvärdin laatiman suunnitelman mukaan. Vanhan Viipurintien varrelle rakennettiin bastionit Rosen ja Ungern, joista jälkimmäinen entistettiin 1960-luvulla. Graniitista muurattujen bastionien lisäksi alueella on säilynyt bastioni Adolf Fredrikin pohja ja joukko maavalleja. Kaupungin pohjoisosassa Puistokadun varrella sijaitsee linnoitussuunnitelmaan liittynyt kivinen kaksikerroksinen komendantintalo, joka on vuodelta 1755 (S.Berner). Vallikadun varrella on linnoitukseen kuulunut kivinen leipomorakennus ja Itäisen Tullikadun varrella kaksi kaksikerroksista kivikasarmia 1750-luvulta.