Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruokolahti
 
Rasilan kylä
 
Kuvaus:

Kirkosta kappaleen matkaa luoteeseen sijaitsee Rasilan hovi, jonka päärakennus on vuodelta 1895. Hovi muodostaa yhdessä talousrakennusten ja viljelysmaiden kanssa eheän kokonaisuuden Saimaan rantamaisemassa.