Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mäntsälä
 
Hirvihaaran myllymaisema
 
Kuvaus:

Hirvihaaranjoen varrella on säilynyt koskimaisema, jossa on jälkiä pitkästä myllyperinteestä. Mylly on lopettanut toimintansa vasta 1973. Kosken varrella on toiminut myös Mäntsälän tulitikkutehdas Oy sekä Hirvihaaran Villatehdas, jonka tiiliset tuotantorakennukset sijaitsevat yhä joen rannalla. Kaksiaukkoinen kivisilta on vuodelta 1900.