Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mäntsälä
 
Nummisten kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Nummisten kylän Frugård on kuulunut 1600-luvulla Wrede-suvulle ja 1709-1912 Nordenskiöld-suvulle. Frugårdin Alikartanon puinen päärakennus on vuodelta 1805 (A.G.Nordenskiöld). Säterikattoisen rakennuksen keskellä kohoaa kaksikerroksinen sali. Kartanon pihasommitelma periytyy 1700-luvun alusta. Telttakattoisista siipirakennuksista pohjoispuolinen on alkuperäinen 1800-luvun alussa rakennettu puoti. Entinen päärakennus on 1730-luvulta. Frugårdin kartanomuseo on avattu 1982. Nummisten kylän kulttuurimaisemaa leimaavat Mustijokeen laskeutuvat pellot ja metsänreunaa myötäilevä maantie, jonka varrella on vanhaa asutusta.
-Ylikartanon kaksikerroksinen, osittain tiilinen, osittain puinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Kartanon edustavat talousrakennukset ovat viime vuosisadan lopulta ja tämän vuosisadan alusta. Suuri englantilaistyylinen kartanopuisto lampineen ja terasseineen on peräisin 1700-luvulta. Puistossa on von Qvanten-suvun perhehauta.
-Maisemakokonaisuuteen liittyy Pornaisten puolella Halkian koskimaisema myllyineen.