Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pernaja
 
Suur-Sarvilahden kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Suur-Sarvilahden kartano on Askaisten Louhisaaren ohella suurvalta-ajan edustavimpia kartanolinnojamme. Amiraali Lorentz Creutz vanhempi aloitti kolmikerroksisen kivisen päärakennuksen rakentamisen 1672 (A.Groneberg). Hollantilaisen säterikaton kattama rakennus valmistui 1683. Rakennuksen rapattuja julkisivuja jäsentävät pilasterit. Kartanoa on korjattu 1700-luvulla sekä vuonna 1883 (F.A.Sjöström). Säterikato palautettiin 1934. Aksiaalisesti jäsennettyä barokkipihaa reunustaa kaksi yksikerroksista, säterikattoista siipirakennusta, joista läntinen on päärakennuksen ikäinen itäisen ollessa 1880-luvulta. Ulompana sijaitsevat symmetrisesti paviljonkimaiset viljamakasiini ja talli 1850-luvulta. Kartanopuisto lienee vanhimmilta osin 1600-luvun perua. Myllylampi muodostettiin 1818-19 ja sen ympärillä oleva puisto 1850-luvulla. Barokkipuutarha sai nykyisen muotonsa 1930-luvulla (P.Olsson). Kartanopihaan johtavat pitkät vaahtera-, haapa- ja koivukujat. Kartanokeskusta ympäröi valtatien -keskiajalta periytyvän suuren rantatien - eteläpuolinen, laaja viljelymaisema.