Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pernaja
 
Härkäpään saaristolaiskylä
 
Kuvaus:

Härkäpään (Härpe) saaristolaiskylä sijaitsee nauhamaisesti vanhan maantien varrella. Rakennuskanta ja koko kyläkuva on säilyttänyt hyvin perinteisen saaristolaiskylän ilmeen osittaisesta uudisrakentamisesta huolimatta. Kylän maamerkkinä on vanha tuulimylly.