Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pernaja
 
Horslökin kylä
 
Kuvaus:

Horslökin kylä on talonpoikainen merenrantakylä, jonka vanha rakennuskanta on säilynyt hyvin. Yhtenäinen rakennuskanta on pääasiassa 1800-luvulta. Etelärantaan laskeva kyläraitti ja sen varrella olevat rakennukset muodostavat edustavan kokonaisuuden.