Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruokolahti
 
Raution hovi ja luonnonpuisto
 
Kuvaus:

Raution hovin vinkkelinmuotoinen, puinen päärakennus on 1800-luvun lopulta. Erikoisluonteen tilalle antaa laaja luonnonpuisto, joka muodostui 1906 kun hovin pellot istutettiin kauttaaltaan kuusikoksi.