Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pernaja
 
Koskenkylän historiallinen teollisuusalue
 
Kuvaus:

Lorentz Creutz perusti Koskenkylän rautaruukin 1682. Ruukkiin kuului masuuni ja kaksi kankirautavasaraa. Masuuni lakkautettiin 1780-luvulla ja rautaruukki lopetti toimintansa 1830-luvulla. Viime vuosisadan jälkipuolella käynnistyi sahaustoiminta. Edustavan ruukinkadun varrella on puiston ympäröimänä Forsbyn kartanon kivinen päärakennus vuodelta 1908 (J.Settergren). Samalla puolen tietä on kaksi vanhaa työväenasuntoa sekä vanha maakauppa varastoineen. Kadun pohjoispuolella on ruukin pappila, jonka vanhin osa on 1780-luvulta. Klassistinen konttorirakennus on vuodelta 1919. Tienristeyksessä sijaitsevat ns. Voudin mökki 1700-luvun lopulta sekä kaksi työväenasuntoa ja kaksi virkailijataloa vuodelta 1910. Alaruukin alueella, kosken länsirannalla on joukko työväenasuntoja, joista sepän talo 1700-luvulta, uudemmat 1920-luvulta. Jokivarressa sijaitsevat vanha höyrysaha ja höyläämö vuodelta 1914. Ns. Yläruukin varrella Hammarforsissa on säilynyt jäänteitä vasarapajoista ja louhittu jokiuoma. Kahdesta työväenasunnosta vanhempi lienee 1700-luvun lopulta ja toinen 1800-luvulta. Mylly on 1900-luvun alusta.