Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pernaja
 
Koskenkylänjoen kulttuurimaisema, vrt. Liljendal
 
Kuvaus:

Koskenkylän historiallisen teollisuusalueen pohjoispuolella avautuu laaja Koskenkylänjoen kulttuurimaisema, joka jatkuu Liljendalin puolella. Koskenkylänjoen avara jokilaakso on pinnanmuodoltaan alavaa ja tasaista viljelymaisemaa. Maiseman kohokohtana on Malmgårdin kartano lukuisine talous- ja asuinrakennuksineen sekä tienvarren tammikujineen. Vanha maantie johtaa joen yli Kuuskoskessa pitkin neliaukkoista kivisiltaa. Lähellä on vanha Kuuskosken mylly aittoineen.
-Malmgårdin kartanon päärakennus on rakennettu 1882-85 (F.A.Sjöström). Kaksikerroksinen, peittämättömästä tiilestä muurattu linna on aikakautensa mahtavinta kartanoarkkitehtuuria. Sisätiloista edustavin on rikkaasti koristeltu galleria. Malmgård on ollut Creutz-suvulla vuodesta 1614. Päärakennuksen lounaispuolella sijaitseva laaja puisto periytyy 1800-luvun alkupuolelta osan ollessa 1890-luvulta (A.F.Rydberg). Kartanolinnan koillispuolella on talouspiha, jonka rakennukset ovat pääasiassa 1800-luvun jälkipuolelta.