Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pernaja
 
Våtskärin saaristomaisema
 
Kuvaus:

Våtskärin saaressa on säilynyt kolmen talon, Gammelstugan, Nystugan ja Göstasin muodostama eheä saaristolaiskylä. Talojen pihapiirissä on paljon vanhaa puustoa.