Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Vanha Porvoo
 
Kuvaus:

Porvoo on parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkejamme. Se on saanut kaupunkioikeudet jo 1346. Keskiaikaisen tuomiokirkon ympärillä levittäytyy vapaamuotoinen katuverkosto, jonka varsilla olevat rakennukset ovat vanhimmilta osin vuoden 1760 kaupunkipalon jälkeiseltä ajalta. Porvoo on ainoa vanha puukaupunkimme, jossa vanhat kauppiasaitat ovat säilyneet kokonaisuutena. Useimmat jokirannan aitoista ovat 1700-luvun lopulta ja 1800-luvun alusta. Vanhan Porvoon asemakaava on vuodelta 1972.
-Porvoon tuomiokirkko on vanhimmilta osin 1200-luvun jälkipuolelta. Nykyiseen mittaansa se muurattiin 1400-luvun keskivaiheilla. Rakennusmestarina oli rostockilainen Carsten Nübuhr. Itälaivaa lukuunottamatta holvit tuhoutuivat vuoden 1708 palossa ja rakennettiin uudestaan 1724-33 (J.F. Schultz). Kirkon ulkomuurit ovat rapatut ja valkeaksi kalkitut. Päätyjen rikas tiilikoristelu on ollut esikuvana monelle keskiajan uusmaalaiselle kirkolle. Kirkon historiallista merkitystä korostaa sen asema vuoden 1809 valtiopäivien näyttämönä. Erillinen kivinen kellotapuli on vanhimmilta osin keskiajalta yläosan ollessa 1700-luvulta. Tapulin vierellä on vanha suomalaisen seurakunnan puukirkko, joka rakennettiin 1739-47.
-Porvoon raatihuone muurattiin pääosin 1763-64 (G.Flensborg). Puinen kellotorni valmistui 1771. Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa hårlemanilaista klassismia.
-Porvoon tuomiokapituli rakennettiin alunperin 1758-59 Porvoon lukioksi. Kaksikerroksinen, mansardikattoinen kivirakennus on Samuel Bernerin suunnittelema. Rakennuksessa oli 1809 Suomen suuriruhtinaskunnan ensimmäinen valtiosali.
-Tuomiokirkon eteläpuolella sijaitseva Diktarhemmet on muurattu tiilestä 1765-66 (G.Flensborg). Linnoitusmestari Flensborg rakensi mansardikattoisen talon Wijnbaldin mallikirjan mukaan. Vuodesta 1921 se on ollut Finlands Svenska Författareföreningenin kirjailijakotina. Tontin toinen rakennus, Lillstugan on vuodelta 1812.
-Jokikatu 24; Raatihuoneen, torin ja joen väliin jäävän ns. Bergmanin tontin talot muodostavat tyypillisen kauppiasporvarin pihapiirin Vanhassa Porvoossa. Puiset kaksikerroksiset asuinrakennukset ovat vuosilta 1762 ja 1764. Tontilla on kaikkiaan seitsemän 1700-luvun ranta-aittaa.
-Jokikatu 26; Slanguksen kolme puutaloa muodostavat Vanhalle Porvoolle tyypillisen, ahtaan ja jyrkästi joenrantaan laskeutuvan pihapiirin. Rakennusryhmään kuuluva alunperin rantamakasiinina, liiterinä ja aittana toiminut rakennus on vuodelta 1788.
-Välikatu 3; Kultakulman kadunvarsirakennus on noin vuodelta 1780. Rakennuksen holvattu kellari on rakennusta vanhempi periytyen luultavasti 1700-luvun alkupuolelle. Nykyinen ulkoasu on vuodelta 1926 (F. Nyberg). Tällöin rakennettiin myös siipirakennus kultasepän verstaaksi.
-Porvoon kirkkoherranpappilan(P) empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1839 (A.W.Arppe).