Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Empire-Porvoo ja jokirannan kaupunkimaisema
 
Kuvaus:

Porvoon keskustan eteläosan ruutuasemakaava laadittiin keisari Nikolai I:n käskystä 1832 (C.L.Engel). Asemakaavan mukaan alue tuli rakentaa yksikerroksisin puurakennuksin. Tontit tuli istuttaa paloturvallisuussyistä. Alunpitäen ruutuasemakaava ulottui koskemaan myös epäsäännöllisesti rakennettua Vanhaa Porvoota, mutta toteutui siellä vain kahdella tontilla. Porvoon empireosa on keskustan uusiutumisesta huolimatta yksi aikakautensa parhaiten säilyneitä kokonaisuuksia. Aleksanterinkadun ja Jokikadun pääosin vanhoillaan säilyneet kokonaisuudet ovat historialliselle kaupunkikuvalle leimaa-antavia.
-Runeberginkatu 20 - Aleksanterinkatu 3; Runebergin koti. J.L.Runeberg asui talossa 1852-77. Valtio osti rakennukset 1880 muodostaen siitä Runebergin kotimuseon. Tontin empiretyyliset puurakennukset ovat vuodelta 1845 (C.J.E.Gustafsson). Puutarha on palautettu Runebergien aikaiseen asuun.
-Aleksanterinkatu 5:n puinen päärakennus on vuodelta 1849 (P.C.Liebert). Rakennuksessa on Walter Runebergin veistoskokoelma.
-Lukiokatu 5-7; Porvoon kuurojenkoulun kolme puurakennusta ovat vuodelta 1898 (Th.Granstedt).
-Lukiokatu 6-8; Kolmen puisen empirerakennuksen yhtenäinen kokonaisuus on vuodelta 1848 (G.Westerberg).
-Runeberginkatu 17; Puinen empirerakennus on vuodelta 1846 (G.Westerberg).
-Porvoon Lyseo rakennettiin kivestä 1847-49 (E.B.Lohrmann). Lyseo koostuu kaksikerroksisesta päärakennuksesta ja kahdesta yksikerroksisesta siipirakennuksesta.
-Porvoon uusrenessanssityylinen kaupungintalo on vuodelta 1893 (F.A.Sjöström).