Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Kulloon kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kulloon kartanon klassistinen, valkeaksi rapattu päärakennus on vuodelta 1914 (C.Frankenhaeuser), vanhoja puisia työväenasuntoja ja talousrakennuksia. Puiston ympäröimä kartanokeskus sijaitsee Kulloonjoen pienimuotoisessa kulttuurimaisemassa.