Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Mustijoen (Svartsån) kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mustijoen rannalla sijaitseva Drägsbyn kartanokokonaisuus on kärsinyt sen eteläpuolelle rakennetusta moottoritiestä. Puiston ympäröimä kartano on muutoin hyvin säilynyt. Drägsbyn suuri, kaksikerroksinen puinen päärakennus on rakennettu 1820-luvulla todennäköisesti C.L.Engelin suunnitelman mukaan. Rakennusta muutettiin 1880-luvulla kunnes alkuperäinen asu palautettiin 1920-21 (B.Brunila). Samassa yhteydessä rakennettiin matalat päätysiivet. Talousrakennuksista suuri kivinavetta, viljamakasiini sekä työväenasunto ovat 1880-luvulta. Kartanon puutarha on lajivalikoimaltaan huomattava. Drägsbyn pohjoispuolinen Mustijoen kulttuurimaisema ulottuu kauniina kokonaisuutena Tjusterbyn koskeen saakka. Kosken partaalla on 1800-luvun alussa rakennettu myllärin tupa. Tjusterbyn teräsbetonisilta on vuodelta 1915. Joen itärantaa kulkee vanha tammien reunustama kartanokuja. Turun ja Viipurin välinen keskiaikaisperäinen Kuninkaantie kulkee poikki jokilaakson Drägsbyn pohjoispuolella.