Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruokolahti
 
Käyhkään hovi ja avokanava
 
Kuvaus:

Käyhkään hovin puinen päärakennus on vuodelta 1772. Siihen liittyy puistomainen, arvokas puutarha. Lähellä hovia on Käyhkään 300 metriä pitkä avokanava, jonka venäläiset rakensivat tykkiveneitään varten 1792-93. Kanavan ympäristö on hyvin hoidettua kulttuurimaisemaa.