Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Tolkkisten teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Tolkkisten sulfiittiselluloosatehdas perustettiin 1893 (Aug. Eklöf Osakeyhtiö). Alueen vanhimmat teollisuusrakennukset ovat vuosisadan vaihteesta. Ympäristössä on runsaasti vanhoja työväenasuntoja, joista osa säännöllisesti, osa vapaasti rakennettuja.