Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Pirttisaaren saaristomaisema
 
Kuvaus:

Pirttisaaren suojaisan lahden poukamassa on säilynyt runsaasti vanhoja saaristolaisrakennuksia. Bastön itäkärjessä on 1800-luvun keskivaiheilla rakennettu luotsiasema. Pirttisaaren merelliseen kulttuurimaisemaan kuuluu myös sen eteläpuolella sijaitseva Söderskär, jonka majakka on vuodelta 1862 (IK/E.B.Lohrmann). Majakkasaarella on majakanvartijan asuinrakennus sekä sauna ja leivintupa. Viereisen Luotsisaaren rakennukset ovat viime vuosisadan loppupuolelta.