Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Larsskärin satamapaikka
 
Kuvaus:

Larsskär on vanha kaukokalastuksen satamapaikka. Ympäröivä saariryhmä on maisemanhoidollinen suojelukohde.