Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Pellingin saaristoasutus, Söderby ja Österby
 
Kuvaus:

Pellingin saaren kaksi kylää Söderby ja Österby ovat molemmat säilyttäneet perinteisen luonteensa. Söderbyn tiheä kylä sijaitsee kapean salmen rannalla. Useat sen rakennuksista ovat vanhoja luotsitupia. Österbyn kylärakenne on hajanaisempi. Kylässä on säilynyt ns. Hörbergstugan, 1700-luvun saaristolaistalo, joka on kunnostettu museoksi. Kylässä on myös vanha tuulimylly.