Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Sondbyn kylä
 
Kuvaus:

Sondbyn ryhmäkylä on säilyttänyt hyvin perinteisen, tiiviin luonteensa. Huomattavimpia yksittäiskohteita ovat vanha sotilasvirkatalo Skeppars aittoineen 1800-luvulta. Nedre Kärraksen päärakennus on vuodelta 1769 ja aitta samaten 1700-luvulta. Backaksen päärakennus on vuodelta 1813 ja aitta 1700-luvulta. Nystubackaksen asuinrakennuksen runko on 1700-luvulta ulkoasun ollessa 1900-luvun alusta.