Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Stensbölen kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Stensbölen kartanon puinen päärakennus on valmistunut vuoden 1814 jälkeen (P.Granstedt). Leveärunkoisessa rakennuksessa on leveä ja korkea ristipääty, joka saattaa olla vasta 1830-luvulta. Julkisivut on jäsennetty uurretuilla puolipylväillä. Suuri kartanopuisto on istutettu 1700-luvulla. Talousrakennuksista vanhin on aitta vuodelta 1777. Navetta on rakennettu 1840, talli 1860-luvulla, tuparakennus 1870-luvulla ja viljamakasiini 1895.