Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Ylikkeen kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ylikkeen tiivis ryhmäkylä sijaitsee mäellä viljelysten ympäröimänä. Kylän vanha rakennuskanta, tiestö ja puusto ovat hyvin säilyneitä. Nedre Antaksen, Nissaksen, Nykullan ja Mattaksen rakennusryhmät muodostavat kyläkeskuksen.