Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Porvoo
 
Ilolan kylä ja Ilolanjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Valtatie ja kaa Ilolan kylän siten, että tiiviisti rakennettu vanha mäkitupa- ja käsityöläisalue Postimäki jää tien eteläpuolelle. Alueen vanhin asuintupa on 1700-luvulta valtaosan ollessa viime vuosisadalta. Postimäen läpi kulkee vanha Turku-Viipuri maantie. Kylän kaakkoispuolella levittäytyvät Ilolanjoen rantaviljelmät muodostavat kauniin maisemakokonaisuuden.