Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruotsinpyhtää
 
Kullan kartano ja Taasianjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kullan kartanon päärakennus on yksikerroksinen poikkipäädyllinen myöhäisempirerakennus, jonka kulttuurihistoriallinen arvo perustuu paljolti sen ulkoasuun samoin kuin sisätilojen autenttisuuteen. Se on rakennettu 1863 Carl Fredrik von Bornin suunnitelmien mukaan ja se sijaitsee 1800-luvulla istutetun englantilaistyylisen puiston keskeisellä kukkulalla talousrakennusten keskittyessä puiston ja pellon rajalle. Päärakennuksen lisäksi suojelun piiriin kuuluvat kartanon vanha päärakennus vuodelta 1785, ns. maitohuone 1800-luvun puolivälistä, liiteri ja 1908 rakennettu kivinen viljamakasiini. Puistossa sijaitseva Eva Kuhlefelt-Ekelundin 1917 suunnittelema leikkimökki ja 1870-luvun latriini ovat niin ikään suojelukohteita. Kartanon ympäristö on topografialtaan melko tasaista, metsäsaarekkeiden halkomaa viljelysmaisemaa.