Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruotsinpyhtää
 
Markkinamäki, historiallinen markkinapaikka
 
Kuvaus:

Entinen, oletettavasti keskiajalta periytyvä markkinapaikka, jonka monista makasiinesita on säilynyt vain yksi kaksi ranta-aittaa, joista toisessa vuosiluku 1779. Myöhemmin Markkinamäki on toiminut puutavaran lastauspaikkana ja sieltä johti kapearaiteinen rautatie Strömforsin sahalle. Mäellä sijaitseva mansardikattoinen ns. Kipparintalo on 1700-luvulta.