Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Sipoon kirkonkylä
 
Kuvaus:

Sipoon kirkonkylä sijaitsee Nikkilän taajaman eteläosassa kohdassa, jossa keskiaikainen Kuninkaantie -Suuri Rantatie - ylittää Sipoonjoen. Vanha ja uusi kirkko ovat säilyttäneet hallitsevan asemansa avarassa jokilaaksomaisemassa.
-Sipoon keskiaikainen, Pyhälle Sigfridille nimetty kivikirkko on rakennettu 1400-luvun jälkipuolella. Pohjamuodoltaan suorakaiteenmuotoiseen kirkkoon liittyy sakaristo ja asehuone. Kirkkosali on jaettu poikkeuksellisesti kahteen laivaan lukuunottamatta kuoria, joka on kolmilaivainen. Holvit ovat tähti- ja ristiholveja. Holveissa ja seinissä on vanhaa kalkimaalauskoristelua. Länsipäädyn tiilikoristelu liittää Sipoon kirkon Porvoon kirkon vaikutusryhmään. Kirkko restauroitiin 1936-37 (A.W.Rancken). Alaosaltaan kivinen kellotapuli on rakennettu nykyiseen asuun 1800-luvun alussa.
-Sipoon uusi, peittämättömästä tiilestä muurattu kirkko valmistui 1885 (Th.Decker). Se on muodoltaan länsitornillinen pitkäkirkko, jonka rungosta ulkonee hieman matalampi ja kapeampi poikkilaiva. Kuoriosa on särmikäs. Kirkon arkkitehtuurille antavat leimansa voimakkaasti profiloidut tukipilarit. Kirkon lähellä on hirsinen pitäjänmakasiini, joka on rakennettu 1770, muutettu nykyiselle paikalleen 1829 ja jatkettu 1847.
-Uuden kirkon lähellä sijaitsee Sipoon kirkkoherranpappila, jonka puinen päärakennus on vuodelta 1845. Myös vanha renkitupa on samalta ajalta.
-Båskis on ollut huomattava kestikievaritalo 1700- ja 1800-luvuilla. Sekä kaksikerroksinen päärakennus että leivintupa ovat viime vuosisadalta.
-Turun ja Viipurin välinen rantamaantie, Suuri Rantatie eli Kuninkaantie on syntynyt keskiajalla. Sipoossa tie on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen linjauksensa ja sen merkitys osana sipoolaista kulttuurimaisemaa on huomattava.