Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Nikkilän parantola
 
Kuvaus:

Helsingin kaupunki perusti Nikkilän mielisairaalan 1910. Puistomaisen parantola-alueen vanhimmat laitosrakennukset ovat 1910-luvulta. Pääosa rakennuskannasta on 1920-luvulta (G.Taucher). Sipoonjoen itärannalla sijaitseva parantola-alue liittyy kiinteästi Sipoon kirkonkylän kulttuurimaisemaan.