Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Hindsbyn kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hindsby on Sipoon vanhimpia kyliä. Kylässä on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa, joka on ryhmittynyt linjauksensa hyvin säilyttäneen kylätien varteen. Joen eteläpuolella sijaitsevat omana ryhmänään Paljok, Torrbacka ja Nygård. Jokilaakson pellot muodostavat kauniita näkymiä.
-Kukkulalla sijaitsevan Hovgårdin suuri puinen päärakennus on 1870-luvulta. Lähellä sijaitsevat Trumpetasin ja Lindbon ja Mejlansin asuinrakennukset 1800-luvun keskivaiheilta. Staffas on vanha rykmentinkirjurin virkatalo, jonka päärakennus on rungoltaan 1800-luvun alkupuolelta.
-Byagården on entinen Bys-Martiksen päärakennus, joka on ennen seuratalokäyttöä ollut kansakouluna.
-Byabäckenin eteläpuolella on Paljokin vanha ratsutila, jonka suuri puinen päärakennus on rakennettu vaiheittain 1800-luvulla ja 1920-luvulla.
-Storgårdin puinen päärakennus on 1800-luvun alusta. Nygårdin molemmat asuinrakennukset ovat 1880-luvulta. Torrbackan asuintupa on kylän vanhimpia, ilmeisesti 1700-luvun puolelta.
-Kyläkeskuksesta länteen sijaitsevat Knutersin päärakennus 1800-luvun keskivaiheilta ja Söder-Martiksen päärakennus vuodelta 1779.