Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Sipoonlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Paikka, jossa Sipoonjoki laskee Suomenlahteen on asutushistorialtaan vanhaa. Jokisuussa on Sibbesborgin muinaislinna, josta on säilynyt katkelmia varhaiskeskiaikaisesta vallihaudasta ja maavallista.
-Kallbäckin kylässä on vanhaa rakennuskantaa Eutaksen ja Skraflasin tiloilla. Joen länsirannalla on Joensuun kartano, jonka kustavilainen päärakennus on 1700-luvun keskivaiheilta. Pihamaata reunustavat siipirakennukset ovat niin ikään 1700-luvulta.
-Söderkullan kartanon kaksikerroksinen kivinen päärakennus on vuodelta 1907 (K.Lindahl). Vanhassa puistossa on valkeaksi rapattu, uusgoottilainen viljamakasiini. Lähellä sijaitseva Vita Villan on rakennettu pystyhirsistä 1700-luvun lopulla.
-Aivan Sipoonlahden suulla, sen itärannalla sijaitsee Eriksnäsin kartano, jonka kustavilainen päärakennus on 1810-luvulta. Nykyasu on vuoden 1916 korjauksesta (A.Lindgren). Pihapiiriä rajaavat siipirakennukset samoin kuin ympäröivä puisto ja puutarha ovat peräisin 1700-luvulta. Kivinavetta on rakennettu 1700-luvun keskivaiheilla ja on siten lajissaan vanhimpia maassamme.