Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Östersundomin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanhan Porvoon tien molemminpuolin levittäytyy Östersundomin kulttuurimaisema, jonka osina ovat Östersundomin kartanoalue ja peltoaukea sekä merenrannassa sijaitseva Villa Björkudden.
-Östersundomin kartanon puinen, keskiosaltaan kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1878 (Th.Decker ). Rakennusta ympäröi vanha puisto. Entinen tilanhoitajan asuinrakennus on vuodelta 1842. Tiilestä muuratut viljamakasiini, viinapolttimo ja paja ovat samalta ajalta. Mansardikattoinen kivinavetta on vanhimmilta osin vuodelta 1785. Kartanon laajassa puutarhassa on kivipengerryksiä 1800-luvulta.
-Sakari Topeliuksen vanhuudenkoti Björkudden on rakennettu 1859 (W.Linsén).
-Östersundomin puinen kappeli on rakennettu 1754. Muodoltaan se on päistään viistetty pitkäkirkko, johon liittyy koillisessa sakaristo ja länsipäädyssä torniin päättyvä eteishuone.