Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Norra Paipis, kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Norra Paipis, Pohjois-Paippinen, on saanut asutuksensa varsin myöhään 1700-luvun lopussa. Kylän keskus kouluineen ja liikerakennuksineen muodostaa vaihtelevailmeisen kokonaisuuden.
-Kyläraitin varrella sijaitseva Rosbackan puinen päärakennus on rakennettu vuosisadan vaihteessa.
-Rörstrandin tilan rakennusryhmä sijatsee kyläkeskuksen länsipuolisen viljelyaukean reunassa. Päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1844 ja jatkettu 1870-luvulla.
-Fågelnäsin tila sijaitsee saman peltoaukean laidassa. Molemmat asuinrakennukset ovat viime vuosisadan lopulta. Pihapiiriä rajaa vanha aittarivi.