Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sipoo
 
Löparön kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Löparön ja Kitön saarten välisen kapean salmen rannoilla on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Löparön kartanon ympärille on muodostunut huvila-asutusta jo viime vuosisadalla. Kitön puoleisella rannalla on uudempaa mökkiasutusta.
-Löparön kartanon kaksikerroksinen, harmaakivestä muurattu päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Nykyinen kattomuoto on vuoden 1887 palon jälkeiseltä ajalta. Kivinen talli sekä kivi- ja hirsirakenteinen viljamakasiini lienevät päärakennuksen ikäisiä. Kartanon lähellä olevassa metsässä on jäännöksiä 1500-luvun salpietariuuneista. Kartanoa ympäröivälle kulttuurimaisemalle ovat leimallisia vaihtelevat niittynäkymät.
-Löparön kartanoon kuuluvan Mattsasin asuinrakennus on 1700-luvun keskivaiheilta.
-Villa Löparö on siirretty nykyiselle paikalleen 1866 ilmeisesti kartanon rakennusryhmästä.
-Salmen pohjoissuulla sijaitseva huvila, Talludden on vuodelta 1898.