Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hyrynsalmi
 
Hyrynsalmen kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Hyrynsalmen puukirkko on rakennettu 1786 (J. ja K.Rijf). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen, kupukattoinen torni. Erillinen kellotapuli rakennettiin Jaakko Kuorikosken johdolla 1840 (IK). Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa. Kirkon merkitystä Hyrynsalmen kirkonkylän maisemassa korostaa se, että kylän muu rakennuskanta poltettiin 1944 saksalaisten perääntymisvaiheen aikana.