Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hyrynsalmi
 
Hyrynsalmen rautatieasema
 
Kuvaus:

Hyrynsalmen rautatieasema on valmistunut 1935. Asema-alueella on runsas ja monipuolinen valikoima asuin- ja talousrakennuksia 1930-, 1940- ja 1950-luvuilta.