Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kajaani
 
Kajaaninjoen maisemat Petäisenniskasta Paltaniemelle
 
Kuvaus:

Kajaaninjoen maisemat Petäisenniskasta Paltaniemelle muodostavat laajan kokonaisuuden, johon liittyy lukuisa yksittäisiä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakenteita.
-Kajaanin linna rakennettiin kuningas Kaarle IX:n käskystä Ämmäkosken saareen vuosina 1604-19. Harmaakiviseen kehämuuriin liittyi kaksi pyöreää tykkitornia, joista ylävirran puoleinen oli vahvistettu kahdella nelikulmaisella linnakkeella. Linnoittamista jatkettiin Pietari Brahen aikana 1661-66. Pohjan sodan aikana 1716 venäläiset valtasivat linnan ja räjäyttivät sen raunioiksi. Ensimmäiset entistämistoimet käynnistyivät 1880-luvulla. Raunioiden yli rakennettiin maiseman dramaattisesti rikkova silta 1936 samalla kun linnan laajamittainen restaurointi toteutettiin.
-Karolineburgin kartano on Kainuun ainoa kartanomainen kokonaisuus. Fredrik Calamnius rakennutti kartanon päärakennuksen 1836. Piha-aluetta reunustavat sivurakennukset ovat niin ikään 1800-luvulta. Karolineburginn rakennuksilla ja puistolla on keskeinen osa Ämmäkosken kulttuurimaisemassa.
-Kainuusta on viety tervaa rannikolle ja edelleen vientiin erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla. Ämmäkosken ja Koivukosken ohittavat tervavenekanavat rakennettiin 1838-46 ja ne olivat käytössä aina vuoteen 1915. Kanava ja siihen liittyvä sulunvartijan mökki, lussitupa, on entistetty.
-Ämmäkosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset sijaitsevat molemmin puolin linnanrauniota.